Van start met Penningmeester: BTW aangifte

Dit is de laatste les in een serie van lessen die u op weg zullen helpen om alle functionaliteiten van Penningmeester volledig te begrijpen.

In deze les gaan we dieper in op de BTW aangifte

Kwartaalaangifte BTW

Indien de VZW niet vrijgesteld is van BTW moet er elk kwartaal een BTW aangifte worden ingediend op de INTERVAT website van de overheid. Deze aangiftes worden automatisch opgesteld door Penningmeester. U kan de aangifte op twee manieren indienen: (a) u vult handmatig de BTW aangifte in op de INTERVAT website waarbij u de getallen uit Penningmeester bij de juiste code overneemt, of (b) u download het XML bestand van de aangifte en stuurt deze online door.

Betaling BTW en berekening van BTW voorschotten

Rooster 71, onderaan de aangifte, toont hoeveel BTW de VZW aan de staat verschuldigd if over het hele kwartaal berekend en zonder rekening te houden met voorschotten. Samen met de BTW aangifte moet u dit bedrag, verminderd met de voorschotten, storten aan de staat.

Om u te helpen berekent Penningmeester automatisch hoeveel BTW de VZW elke kwartaal moet betalen. De resultaten vindt u terug via het menu 'BTW' > 'Betaling BTW'. Om van deze berekeningen gebruik te kunnen maken moet u wel telkens de betaalde bedragen via dit scherm opnemen in de boekhouding. Deze betalingen worden niet opgenomen in de resultatenrekening maar worden wel in mindering gebracht bij de rekeningsaldo's.

Ter info, sinds midden 2017 is de regelgeving rond BTW voorschotten gewijzigd: enkel in december moet er nog een voorschot betaald worden. Daarnaast moet de VZW natuurlijk nog wel steeds elke kwartaal BTW betalen naar aanleiding van de BTW aangifte.

Indien de VZW reeds actief was voor dat u met Penningmeester van start ging moet u bij het eerste gebruik het overgedragen BTW saldo correct bovenaan invullen. Indien de VZW geen eerdere BTW aangiftes hebt ingediend mag u dit op 0 laten staan.

Andere BTW aangiftes

Naaste de kwartaalaangifte zijn er nog andere BTW aangiftes die u online moet doorsturen: elk jaar moet de VZW een lijst doorsturen van al haar klanten die een BTW nummer hebben samen met het totale bedrag aan alle verkopen. Ook VZWs met een BTW nummer maar die vrijgesteld zijn aan BTW hebben deze verplichting. Penningmeester stelt deze lijst voor u op en u kan deze ook vinden onder het menu 'BTW'. Net zoals bij de kwartaalaangifte kan u deze lijst of handmatig online ingeven of gebruikmaken van het XML bestand dat u in Penningmeester kan downloaden.

Ten laatste moet de VZW ook elk kwartaal een intracommunautaire opgave doorsturen indien de VZW in dat kwartaal aan EU klanten buiten België verkocht heeft. Dit komt natuurlijk slechts zelden voor. Aangezien het programma van de overheid strikte eisen stelt aan het formaat van de buitenlandse BTW nummers zonder duidelijke foutmeldingen te geven raden wij aan deze opgave handmatig in te geven in INTERVAT en niet via een XML bestand.

Bijkomende vragen

Onze korte introductie tot Penningmeester is afgelopen. Mogelijk heeft u nog bijkomende vragen of twijfels: aarzel niet om ons te contacteren!