Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en onze marketinginspanningen te ondersteunen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Privacybeleid

Privacybeleid Penningmeester

Ravissant Technologies LTDA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze online facturatie en boekhouddiensten te kunnen uitvoeren. Ravissant Technologies LTDA zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Welke gegevens worden bijgehouden?
Ravissant Technologies LTDA gebruikt de verzamelde gegevens als volgt:

Wanneer u zich aanmeldt registreert de software de ingevulde gegevens in onze beveiligde database. Deze gegevens worden gebruikt om u op een later moment toegang tot uw boekhouding bij Penningmeester.be te geven. Indien u geen gebruik meer wilt maken van Penningmeester.be kunt u ons dit via ons contactformulier of per e-mail doorgeven. Wij zullen dan uw gegevens definitief verwijderen.

Alle gegevens die u invoert tijdens uw gebruik van Penningmeester.be zijn alleen beschikbaar voor u. Ravissant Technologies LTDA zal deze gegevens nooit aanpassen, verwijderen of verkopen aan derden tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de klant.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over ontwikkelingen aan Penningmeester.be, u te informeren over BTW deadlines en om uw feedback te vragen. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u ons dit via het contactformulier of per e-mail laten weten.

U kan op eender welk moment vragen om al uw gegevens die verzameld werden tijdens uw gebruik van onze software te laten verwijderen via een eenvoudige email aan contact@penningmeester.be

U kan op eender welk moment vragen om gegevens van derden, zoals klantengegevens, die u invoerde in onze software te laten verwijderen via een eenvoudige email aan contact@penningmeester.beRavissant Technologies LTDA volgt de Europese GDPR richtlijnen

Ravissant Technologies LTDA volgt de Europese GDPR richtlijnen

  • Wij gebruiken de gepaste technologieën om datalekken te voorkomen. Zo vindt de communicatie tussen de computer van de eindgebruiker en de servers van Ravissant Technologies LTDA steeds plaats over een geëncrypteerde verbinding en worden wachtwoorden geëncrypteerd opgeslagen.
  • U kan persoonsgegevens laten wissen op eender welk moment
  • Bij een eventueel datalek melden wij dit binnen de 72 uur aan de privacycommissie.
  • Wij hebben een procedure om de technische maatregelen op regelmatige tijdstippen te testen en evalueren
  • In geval van een incident zullen wij gepast reageren door het lek te dichten, alle data van voor het incident terug op te roepen en aan onze klanten te tonen welke stappen wij hebben ondernomen om gelijkaardige incidenten te voorkomen

Ravissant Technologies LTDA verkoopt uw gegevens niet door

Ravissant Technologies LTDA zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Ravissant Technologies LTDA behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Penningmeester.be, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Ravissant Technologies LTDA zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen per e-mail.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.Ravissant Technologies LTDA gebruikt cookies om:
1. U te herkennen bij een volgend bezoek.
2. Informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten om deze zo te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers

Bedrijven die cookies toevoegen aan uw browser bij het bezoeken van de website zijn:Ravissant Technologies LTDA, www.google.com, refiner.io en www.stripe.com

U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van Penningmeester.be wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Samenwerking tussen Ravissant Technologies LTDA en derde partijen

Ravissant Technologies LTDA heeft een "Data processing agreement" (DPA) met alle derde partijen die instaan voor de goede werking van de Cashaca.be en Zenfactuur.be software.

  • De Ravissant Technologies LTDA software wordt gehost op servers die gehuurd worden bij www.heroku.com (een onderdeel van Salesforce). Deze servers bevinden zich fysiek in Ierland.
  • Ravissant Technologies LTDA houdt online zijn gegevens bij op vaste schrijven die gehuurd worden bij www.heroku.com en aws.amazon.com. Deze vaste schijven bevinden zich fysiek in Ierland.
  • Ravissant Technologies LTDA laat transactionele emails versturen via www.sendgrid.com, wwww.mailgun.com en postmarkapp.com
  • Ravissant Technologies LTDA verleent klantensupport via www.freshdesk.com
  • Ravissant Technologies LTDA analyseert hoe er gebruik wordt gemaakt van haar software via www.google.be en www.refiner.io

Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?
Ravissant Technologies LTDA kan haar Privacybeleid wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacybeleid van Ravissant Technologies LTDA, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.