Hoe de aangifte van de rechtspersonenbelasting indienen?

Ook al heeft een vzw geen doel om winst te maken, toch is een vzw onderworpen aan belastingen en moet een VZW een belastingaangifte indienen. Bijna altijd is een vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Maar er zijn uitzonderingen waarbij de vzw onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.

We gaan er hieronder vanuit dat de vzw onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting.

Welke inkomsten worden belast?

Ee vzw wordt niet belast op de door haar ontvangen lidgelden, subsidies of schenkingen. Slechts een zeer beperkt aantal inkomsten wordt belast.

De uitzonderingen zijn:

  • huurinkomsten
  • meerwaarde bij de verkoop van bv. bepaalde gebouwen of gronden
  • voordelen van alle aard eventueel gegeven aan medewerkers
  • (niet-verantwoorde kosten)

Wanneer moet de belastingaangifte worden ingediend?

Een vzw heeft 7 maanden de tijd na afsluiting van haar boekjaar om een belastingaangifte in te dienen.

Dus indien de vzw een boekjaar heeft dat eindigt op 31 december dan zal de aangifte ingediend moeten worden voor 31/07.

Het eenvoudigste is deze datum op te zoeken op de website van de overheid omdat er vaak extra uitstel wordt verleend: Indieningstermijnen belastingaangifte rechtspersonen / VZWs

Hoe de belastingaangifte indienen via Biztax?

De belastingaangifte kan u online indienen via de Biztax website indien u volgens het KBO één van de beheerders bent van de vzw. De vzw kan ook een mandaat geven aan een boekhouder of andere persoon om de aangifte in naam van de vzw in te dienen.

Wanneer je Biztax gebruikt is het belangrijk dat je aanduidt dat het om RPB (Rechtspersonenbelasting) gaat en NIET VenB. (Vennootschapsbelasting)

De aangifte bestaat uit vijf onderdelen:

  • ID
  • 276.5.A – Aangifte
  • 276.5.B – Bijlagen
  • 274 APT-8
  • 274 APT-9

Onder "276.5.A – Aangifte" vul je de belastbare inkomsten van de vzw in. De kans is groot dat de vzw geen belastbare inkomsten heeft. In dat geval vul je 0 in bij de codes van de verschillende inkomsten.

"274 APT-8" moet u alleen invullen als dit van toepassing is.

Nadat alles is ingevuld kan je een foutencontrole doen. Daarvoor klik je op ‘Foutenlijst

De simulatie zal simuleren hoeveel belastingen de vzw moet betalen. Als de vzw geen belastbare inkomsten heeft zal dit dan ook nul zijn.

Ten slotte ondertekent u de aangifte en ontvangt u een ontvangstbewijs.

Bijlagen

Onder "276.5.B – Bijlagen" moet u een gedetailleerd overzicht van de uitgaven en ontvangsten meesturen. U kan hiervoor in Penningmeester de schermen "Jaarrekening", "Resultatenrekening" en "Inventaris" gebruiken.