Hoe dien je de jaarrekening van een vzw in?

Als je gebruik maakt van Penningmeester kan je de jaarrekening downloaden in pdf formaat via het menu "Jaarrekening > Jaarrekening om neer te leggen". Bij dit gedownload document voeg je ook het verslag van de Algemene Vergadering toe waarop de jaarrekening en de begroting is goedgekeurd. De begroting moet je niet mee indienen.

Je maakt twee kopieën van deze documenten. Je zal één exemplaar dan terug krijgen als bewijs dat je het hebt ingediend.

Vergeet alle documenten niet te handtekenen en zorg dat de naam van de VZW met ondernemingsnummer duidelijk vermeld wordt bovenaan. Wie er moet handtekenen is  opgenomen in de statuten van jouw vzw. Typisch is dit de voorzitter plus een bestuurder.


Het indienen van de jaarrekening bij de ondernemingsrechtbank kan enkel op papier, dus niet digitaal. Je Bezorgt de papieren jaarrekening dus persoonlijk bij de ondernemingsrechtbank van jouw arrondissement.