Mag een VZW winst maken?

Een vzw mag zeker winst maken!

Alleen moet deze winst steeds op een later moment compleet aan het doel van de vereniging besteed worden.

De winst van de vzw mag op geen enkele manier aan de leden of bestuurders van de vzw uitgekeerd worden, ook niet bij het stopzetten van de vzw.

Elke verrichting waardoor de bezittingen van een vereniging dalen of haar schulden stijgen en waarvoor de vzw  geen tegenprestatie ontvangt is verboden. Ook tegenprestaties die in verhouding tot het ontvangen bedrag te laag zijn zijn verboden.

Een vzw mag haar bestuurders en leden dus vergoeden voor geleverde diensten aan de vzw maar enkel als deze vergoeding in verhouding staat tot de geleverde diensten.