Moet een vzw een jaarrekening neerleggen?

Alle vzw’s moeten een jaarrekeningen neerleggen.

Verenigingen die een vereenvoudigde boekhouding mogen voeren, kunnen hun jaarrekening neerleggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Alle andere vzw’s moeten hun rekeningen neerleggen op de Nationale Bank.

De neerlegging dient te gebeuren binnen de maand nadat de cijfers werden goedgekeurd op een algemene vergadering.

Wanneer mag een vereniging een vereenvoudigde boekhouding voeren?

Vzw’s die niet meer dan één van onderstaande voorwaarden overschrijden mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren:

  • jaargemiddelde van maximum 5 werknemers
  • in totaal 334.500 euro aan andere dan niet recurrente ontvangsten, excl. BTW;
  • in totaal 1.337.000 euro aan bezittingen en/of schulden;

Inhoud van jaarrekening indien neerlegging op Griffie van Ondernemingsrechtbank

Kleine vzw’s die een vereenvoudigde boekhouding voeren (zoals met Penningmeester.be)

  • een genormaliseerde samenvatting van de ontvangsten en uitgaven
  • een genormaliseerde samenvatting van de bezittingen en schulden van de vzw op het einde van het jaar
  • extra toelichting

De Penningmeester boekhoudsoftware stelt deze documenten automatisch op op basis van de boekhouding van de vzw.

Penningmeester biedt enkel een enkelvoudige (=vereenvoudigde) boekhouding aan en geen dubbele boekhouding.

Volgens artikel legt in meer detail uit hoe dit concreet te doen: Hoe dien je de jaarrekening van een vzw in?

Inhoud van jaarrekening indien neerlegging bij Nationale bank

Deze vzw's moeten verplicht een dubbele boekhouding voeren en een boekhoudkundige balans volgens het microschema, verkort model of volledig model afhankelijk van de grootte van de vzw neerleggen.

Penningmeester biedt enkel een enkelvoudige (=vereenvoudigde) boekhouding aan en geen dubbele boekhouding.