Ja, vzw's moeten een boekhouding voeren.

Kleine vzw's mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren zoals je deze voert met de Penningmeester.be boekhoudsoftware. Grote vzw's moeten verplicht een complexe, dubbele boekhouding voeren.

Wat is de definitie van een kleine vzw?

Vzw’s die niet meer dan één van onderstaande voorwaarden overschrijden mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren met Penningmeester:
  • jaargemiddelde van maximum 5 werknemers
  • in totaal 334.500 euro aan andere dan niet recurrente ontvangsten, excl. BTW;
  • in totaal 1.337.000 euro aan bezittingen en/of schulden;

Vzw's en BTW aangiftes

Sommige vzw's hebben een BTW-nummer nodig, anderen niet. Elke vzw die geregeld, met of zonder winstoogmerk, leveringen van goederen en diensten verricht die in het BTW Wetboek zijn omschreven moeten een BTW-nummer aanvragen.

Dit artikel geeft meer achtergrond bij de BTW verplichtingen van een vzw.
Dit artikel geeft meer achtergrond bij het voeren van een vereenvoudigde/enkelvoudige boekhouding.