Welke facturatieverplichtingen heeft een vzw?

Voor de BTW is de facturering van groot belang. BTW kan immers pas gerecupereerd worden indien men een correct opgestelde factuur van een aankoop heeft. De factuur is daarom voor de btw-administratie een belangrijk controlemiddel. Net daarom worden er bij niet-naleving van de formaliteiten meer en meer boetes opgelegd.

Verplichting tot het uitreiken van een factuur

Elke vzw die een BTW nummer heeft moet facturen opstellen wanneer zij goederen of diensten levert aan een zakelijke klant die een BTW nummer heeft. Ook gemengde btw-plichtige vzw's zijn verplicht om facturen op te stellen, met inbegrip van de vrijgestelde handelingen.

Penningmeester heeft een facturatiemodule waarmee vzw's deze facturen kunnen opstellen zonder kopzorgen, deze versturen naar hun klanten en de betaling van ervan opvolgen. Bovendien worden deze facturen automatisch correct geboekt in de boekhouding die de vzw voert via Penningmeester.

Een factuur dient verplicht volgende vermeldingen te bevatten:

  • het woord ‘factuur’
  • datum en volgnummer
  • naam, adres en btw-nummer van de vzw
  • naam, adres en btw-nummer van de klant
  • omschrijving
  • bedrag exclusief btw
  • btw percentage(s) en btw-bedrag
  • verwijzingen naar de btw-wetgeving ingeval van vrijstelling van btw
  • RPR: plaats van de Ondernemingsrechtbank waaronder de vzw ressorteert

Vragen rond de boekhoudkundige of btw verplichtingen van een vzw?

Volgend artikel geeft meer achtergrond bij de boekhoudkundige verplichtingen van een vzw.

Volgend artikel geeft meer achtergrond bij de BTW verplichtingen van een vzw.